MS .Net Framework

Software Design Patterns (Yazılım Tasarım Desenleri)

Yazılım tasarım desenleri, yazılım tasarımı sırasında sıkça karşılaşılan, birbirine benzer sorunları çözmek için geliştirilmiş ve işlerliği kanıtlanmış genel çözüm önerileridir. Genel olarak yazılım tasarım desenleri programlama dillerinden bağımsız olarak tanımlansalar da, nesneye yönelimli programlama dillerine uygun yazılım tasarım desenleri daha çok bilinir. Bu desenler, nesneler ve sınıflar arasındaki ilişkileri ve etkilişimleri gösterirler. Programcı bir tasarım desenini elindeki soruna bakarak özelleştirip kullanabilir.

Tasarım desenlerinin sınıflarını, metodlarını ve özelliklerini ezberlemekten ziyade, tanımlarını kavramak ve uygun bir şekilde uygulamak daha önemlidir. Bir probleme çözüm olarak uygun olmayan bir tasarım deseni kullanıldığında, geliştirdiği yazılım kodları aşırı derecede karmaşık bir hal alır ve bu durumu yönetemez hale gelebilir.

Gang of Four (GoF)

Yazılım tasarım desenleri 1994 tarihinde Tasarım Desenleri :Tekrar kullanılabilir Nesneye Yönelik Yazılımın Temelleri (Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software ISBN 0-201-63361-2) adıyla yayınlanan kitap ile yaygınlaşmaya başlamış. Kitabın yazarları Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson ve John Vlissides bilgisayar bilimleri çevresinde Dörtlü Çete olarak anılır olmuştur. Dörtlü Çete isimi kitabın isminin uzun olmasından dolayı konuyla ilgili e-postalarda kısaltma yapılarak, yazarları kastederek, kitabın “Dörtlü Çetenin Kitabı” (Book of GoF) olarak anılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Software Design Patterns

Kaynak ;

Software design pattern