Config dosyalarındaki codebase & probing elementleri


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kazimce1/public_html/wp-content/plugins/microkids-related-posts/microkids-related-posts.php on line 645

<codebase> elementi, CLR (Common Language Runtime)’ın uygulama assembly’lelerini nerede arayacağını tanımladığınız konfigürasyon elementidir. Bu element sayesinde .NET CLR assembly’leri uygulama dizinindeki normal dizinden farklı bir dizinde yer alacağını anlar. Normalde .NET CLR default olarak uygulama assembly’lerini bin klasörü, bin içerisindeki alt klasörlerde yada GAC (Global Asembly Cache)’de arar.


web.config içerisinde <codebase> elementi kullanıldığında, uygulamadaki assembly’leri farklı bir konumdan versiyonuna göre yükleyebilirsiniz. Eğer kullandığınız assembly’nin strong name’i var ise, bu assembly konum olarak bilgisayarınızdan yada networkteki herhangi bir adres (URI) olabilir. Strong name’i olmayan assembly’ler ise sadece uygulama dizini yada uygulamada dizini içerisindeki alt dizinlerden yüklenebilir.

<codebase> elementinin version ve href olmak üzere iki attribute’ü vardır, version attribute’ü codebase’in kullanacağı assembly’nin hangi versiyonunu kullanacağını belirtir. Assembly versiyonu için kullanılacak farmat “major.minor.build.revision” şeklinde olmalıdır. href attribute’ü ise runtime zamanında belirtilen assembley’nin hangi konumdan (URI) yükleneceğini belirtir.

Codebase örnek kullanım :

<configuration>
  <runtime>
   <assemblybinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
     <dependentassembly>
      <assemblyidentity name="myAssembly" publickeytoken="32ab4ba45e0a69a1" culture="neutral">
        <codebase version="2.0.0.0" href="http://www.litwareinc.com/myAssembly.dll"></codebase>
      </assemblyidentity>
     </dependentassembly>
   </assemblybinding>
  </runtime>
</configuration>

<probing> elementi .NET CLR’ın assembly leri uygulama dizini içerisinde bulunan başka dizinlerde yada alt dizinlerden yükleneceğini belirtir. Aşağıdaki örnek kullanımda uygulama ana dizini içerisinde bulunan alt dizinlerden assembly’lerin yükleneceği belirtilmiştir. Dikkat edileceği üzere “privatePath” attribute’ü sayesinde uygulama ana dizini içerisinde yada alt dizinlerden assembly’lerin yüklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Farklı dizinlerden assembly’lerin yükleneceğini belirtmek için noktalı virgül ; kullanılması gerekmektedir.

Probing örnek kullanım :

<configuration>
  <runtime>
   <assemblybinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
     <probing privatepath="bin;bin2\subbin;bin3"></probing>
   </assemblybinding>
  </runtime>
</configuration>

Kaynak ;

probing Element
codebase Element
Specifying an Assembly’s Location

0 thoughts on “Config dosyalarındaki codebase & probing elementleri”

Bir cevap yazın