C# Binary Serialization

Bu makaleyi okumaya başlamadan önce C# Serialization ve DeSerialization makalemi okumanızı tavsiye ederim. Binary serileştirme tip sistem güvenilirliğini korumaktadır (preserves type system fidelity). Yani nesnelerin serileştirme sırasında tip bilgilerini sakladığından tip sistem güvenilirliğide korunmuş olur. Örneğin MyClass sınıfı tipinde bir nesne serileştirilirken, ters-serileştirme sırasında MyClass sınıfı tipindeki nesnenin tekrar oluşturulacağından emindir. Tip sistem güvenirliği (type…Read moreRead more