C# Serialization ve DeSerialization

Serileştirme (Serialization), nesnelerin çalışma zamanındaki (runtime) durumlarını alıp geçici veya kalıcı olarak bir kaynağa (file,memory, database, socket, buffer vb.) saklamak/transfer etmek için belirli bir forma dönüştürülüp yazma işlemidir. Ters-serileştirme (Deserialization), bir kaynakta (file,memory, database, socket, buffer vb.) bulunan serileştirilmiş (serialize) belirli bir formdaki nesnelerin, ihtiyaç olduğunda çalışma zamanındaki durumunu elde etme işlemidir. Serilization    …Read moreRead more