C# MemoryStream, NetworkStream, CryptoStream

MemoryStream Sınıfı Uygulamanızın sık sık veriye ihtiyaç duyduğu durumlarda verileri dosya (file)’da tutmak uygulamanızın performansını düşürür ve arayüzün yanıt süresini geciktirir. Örneğin uygulamanız bir veri kümesinden sıklıkla bir referans veriye ihtiyaç duyduğu zaman bu veri kümesini dosyada tutmak doğru bir seçim olmaz. Bu gibi durumlarda veriyi dosya yerine MemoryStream’de saklamak daha efektif bir çözüm olmaktadır….Read moreRead more

C# Streams

Net Framework çalıştığı sistem üzerinde girdi,çıktı (input,output) I/O işlemleri için içerisinde streams-based hazır yapılar sunmaktadır. Bu öz (core) sınıflar System.IO namespace’i içerisinde yer almaktadır. Stream olarak ifade eden tüm sınıflar Stream ana sınıfından türetilmiştir. Stream’ler verinin soyut hali olan birer byte dizisi olduğundan, bu byte dizileri manipüle etmek için byte diziler üzerinde okuma, yazma ve…Read moreRead more