Config dosyalarındaki codebase & probing elementleri

<codebase> elementi, CLR (Common Language Runtime)’ın uygulama assembly’lelerini nerede arayacağını tanımladığınız konfigürasyon elementidir. Bu element sayesinde .NET CLR assembly’leri uygulama dizinindeki normal dizinden farklı bir dizinde yer alacağını anlar. Normalde .NET CLR default olarak uygulama assembly’lerini bin klasörü, bin içerisindeki alt klasörlerde yada GAC (Global Asembly Cache)’de arar.