SQL İpuçları

Bir tablodaki bir kolonun satırlarını tek bir text haline getirmek için aşağıdaki script ihtiyacımızı karşılayacaktır. Örneğin Contact tablosunda bulunan FirstName kolonundaki bilgileri script çalıştırıldığında “Gustavo, Catherine, Kim” şeklinde görüntülenecektir. Yukarıdaki işlemin tersini yapma ihtiyacı olduğunda ise aşağıdaki fonksiyon ile tekrar text halinden tablo haline dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Kullanımı ;