Dependency Inversion Principle (DIP)

“High-level modules should not depend on low-level modules. Both should depend on abstractions.” “Abstractions should not depend on details. Details should depend on abstractions.” Prensip temel olarak, üst modüller (sınıflar) ve alt modüller (sınıflar) arasında kuvvetli bir bağ olmamasını gerektiği ve alt ve üst modüller (sınıflar) arasında sadece soyut (abstract) bir bağ olmasını önermektedir. Örnek…Read moreRead more