C# Extension Methods

Genişletme metodları bir tip (integer veya string vb.) üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan o tipi kolayca genişletmemize olanak sağlayan bir yapıdır. Daha basit olarak anlatacak olursak tanımladığımız bu Genişletme Metodları özünde bildiğimiz static metodlardır. .Net Framework 3.5 ile kullanıma gelmişlerdir, .Net Frameworkte içerisinde bulunan ve tanımlamış olduğumuz her tip için uygulanabilmektedir.