Delegates, Anonymous Methods, Lambda Expressions (Delegeler, Anonim/İsimsiz Metodlar, Lambda İfadeleri)

Delegates (Delegeler) Delegeleri motodların referanslarını tutan akıllı konteynırlar olarak tanımlayabiliriz. Delegeler bir yada birden çok metodun referansını içerebilmektedir. Delege instance’ı tarafından çağırılacak metod delegeye register edilerek kullanılmaktadır. Delegeler static metodlar yada herhangi bir class instance’ı üzerinden erişilen metodların referanslarını tutar. Bir motod delegeye register edildiğinde delege kendi iç (internal collection) koleksiyonuna method referansını ekler (delegate’s…Read moreRead more