Liskov’s Substitution Principle (LSP)

“An object should be substitutable by its base class (or interface). Functions that use pointers or references to base classes must be able to use objects of derived classes without knowing it.” Türetilmiş sınıflar türetildikleri ana sınıf (base class) ile yer değiştirilebilir olmalıdır. Bir başka deyişle türetilen sınıflardan oluşturulan nesneler türetildikleri ana sınıfların (base class)…Read moreRead more