The application requires that assembly EnvDTE Version 8


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kazimce1/public_html/wp-content/plugins/microkids-related-posts/microkids-related-posts.php on line 645

“Unable to install or run the application. the application requires that assembly EnvDTE Version 8.0.0.0 be installed in the Global Assembly cache (GAC) first. Please contact your system administrator.”

Projenizi ClickOnce olarak deploy ediyorsunuz ve projenizin referanslarında EnvDTE.dll’i bulunmamasına rağmen bu hatayı alıyorsanız. Sebebi Visual Studio IDE’si arayüzden derlediğimiz ClickOnce paketi içerisine EnvDTE referansını otomatik olarak yerleştirmesidir. Bu sorunu aşmanın yolu ClickOnce  paketi oluşturmak için MSBuild.exe tool’unu kullanmaktır.
Çok basit bir kaç adımda Visual Studio IDE’sini kullanmadan derleme, publish gibi işlemleri yapabilmekteyiz.


Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları izlediğimizde command line dan derleme ve publish işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz.

  1. Çalışmakta olan Visual Studio IDE’lerini kapatınız.
  2. Sırasıyla Windows => Start => All Programs => Microsoft Visual Studio 2005/2008/2010 => Visual Studio Tools => Visual Studio Command Prompt. Bu işlem size şu anki kullanıcı için command prompt’u açacaktır.
  3. Visual Studio Command Prompt, üzerinde iken bulunduğunuz dizini proje dizininin bulunduğu klasör olarak değiştiriniz.  Örneğin “cd  C:\My Projects\SampleProject”.
  4. Proje içerisinde bulunan derlenmiş dosyaları siliniz (bin klasörünü). Bu adım opsiyoneldir, zaten proje tekrar derlenip dosyalar yeniden oluşturulacaktır.
  5. Son olarak  msbuild Sample.csproj /t:clean /t:build /t:publish /p:Configuration=Release komutunu çalıştırdığımızda proje yada solution’umuz derlenip ClickOnce paketi olarak hazırlanmış olacaktır.

Kaynaklarda bulunan linklerde msbuild ve parametreleri ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kaynak;

MSBuild Command Line Reference
Building ClickOnce Applications from the Command Line

0 thoughts on “The application requires that assembly EnvDTE Version 8”

Bir cevap yazın