WCF

WCF ABC

WCF’in ABC sini öğrenmeden önce, bir WCF servisine istemciler (clients) tarafından nasıl erişildiğini anlamak gerekir. Herhangi bir WCF servisi herhangi bir istemci (client) ile Endpoint vasıtasıyla iletişim kurar ve her endpoint WCF servisinin mesaj alışverişi yapacağı farklı bir iletişim noktasıdır.

WCF

Başka bir deyişle WCF servisi aslında endpoint topluluğudur ve her endpoint dış dünya ile haberleşme noktasıdır. Herhangi bir client uygulaması bir yada birden fazla endpoint ile mesaj alışverişinde bulunabilir. Her endpoint ise Address, Binding, ve Contract bileşenlerine sahip olmalıdır.

WCF

Oluşturacağınız herhangi bir WCF servisi,  arkaplanda hangi yöntemi/teknolojiyi kullanırsa kullansın mutlaka bu üç temel bileşene sahip olmalıdır.
(daha&helliip;)

WCF Nedir?

WCF Temelleri

Windows Communication Foundation WCF, servis-yönelimli mimariyi temel alarak dağıtık-uygulamalar geliştirmek için kullanılan, dağıtık mimari modelleri ve teknolojileri tek çatı altında birleştiren ve içerisinde bir çok hazır bileşen barındıran bir Framework API‘sidir. (Bknz. Service Oriented Architecture)

Ayrıca WCF mimarisi, .NET Remoting, XML Web Servisleri, Web Service Enhancements (WSE), Enterprise Services/COM+ ve Microsoft Message Queue(MSMQ) gibi bir çok dağıtık uygulama geliştirme modelinin tek bir programlama modeli içerisinde geliştiriciye sunmaktadır.
(daha&helliip;)