MS SQL Server

clr enabled Server Configuration Option

USE master
GRANT UNSAFE ASSEMBLY to login_name

USE your_db_name
ALTER DATABASE your_db_name
SET TRUSTWORTHY ON

exec sp_changedbowner [sa]
GO

CREATE ASSEMBLY [System.Xml.Linq]
AUTHORIZATION [dbo]
FROM 'C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.5\System.Xml.Linq.dll'
WITH PERMISSION_SET = UNSAFE
GO

CLR kullanımını aktif hale getirmek için aşağıdaki kodlar yeterlidir. Ancak yukarıda ki adımlar CLR içerisinde ekstra bir kütüphane kullanıldığında yada ek bir özellik için ihtiyaç olduğunda kullanılabilir.

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'clr enabled', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO

Kaynak;

Enabling CLR Integration
CLR Integration Code Access Security

DB’de bulunan tüm objelerde (table,view,sp,func vb.) arama yapmak

Search All
MS SQL Server database’de bulunan objeler (tables, views,sp, functions, vb.) hakkındaki bilgileri bir tabloda tutmaktadır. Bu tablo SQL 2000 de sysobjects view’i yada SQL2005-2008  de bulunan sys.objects view’leri ile erişilebilip sorgulama yapılabilmekteyiz. Büyük databaselerde bir çok obje (table,view,sğ,function vb.) içerisinde bazen aradığımız bir kodu bulmamız uzun sürebilir. Bu script sayesinde database de bulunan tüm objeler içerisinde arama yapılarak istediğimiz kodu çok hızlı bir şekilde bulabiliriz.

(daha&helliip;)