Software Design Principles (Yazılım Tasarım Prensipleri)

Imagemap alt Software Design Principles Single Responsibility Principle Open Close Principle Liskov's Substitution Principle Interface Segregation Principle Dependency Inversion Principle

 

Tasarım prensipleri, yazılım geliştirirken hatalı yapılan tasarımları önlememize ve ideal bir yazılım oluşturmamıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir rehberdir.

Bu prensipler Robert Martin tarafından ilk olarak “Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices” kitabında bir araya getirilmiştir.

Hazırlanan rehbere göre kötü tasarımın önüne geçmek için uzak durulması gereken 3 önemli vaka bulunmaktadır;

 

 

Rigidity : Esnek olamamak, tasarımınızın gerektiğinde geliştirmeye ve genişlemeye olanak sağlamadığını gösterir. Böyle bir tasarımda herhangi bir bölümü değiştirmek zordur çünkü yapacağınız değişiklik yazılımın bir çok bölümüne etki etmektedir.

Fragility : Kırılgan olmak, tasarımınızda yapacağınız değişikliğin yazılımın hiç beklemediğiniz diğer bölümlerinde sorun çıkarması ve işlevlerini bozan durumlardır.

Immobility : Sabit olmak, yeni bir yazılım geliştirirken daha önceki tasarımınızdaki bir bölümü tekrar kullanmak zordur, çünkü o bölüm önceki tasarımınızla karışmış bir durumdadır.

Kaynak;

Robert C. Martin
OODesign
Agile Principles, Patterns, and Practices in C# 

Bir cevap yazın