dip

Dependency Inversion Principle (DIP)

Dependency Inversion Principle (DIP)

“High-level modules should not depend on low-level modules. Both should depend on abstractions.”

“Abstractions should not depend on details. Details should depend on abstractions.”

Prensip temel olarak, üst modüller (sınıflar) ve alt modüller (sınıflar) arasında kuvvetli bir bağ olmamasını gerektiği ve alt ve üst modüller (sınıflar) arasında sadece soyut (abstract) bir bağ olmasını önermektedir.

Örnek bir senaryo üzerinde bu prensibi açıklamayalım. İngilizce’den Fransızca’ya metin çevirisi yapan bir uygulamamız olduğunu düşünelim ve üst ile alt sınıfların kuvvetli bir bağ ile birbirine bağlı olduğunu aşağıda gözlemleyelim.

(daha&helliip;)