clr enabled Server Configuration Option

USE master
GRANT UNSAFE ASSEMBLY to login_name

USE your_db_name
ALTER DATABASE your_db_name
SET TRUSTWORTHY ON

exec sp_changedbowner [sa]
GO

CREATE ASSEMBLY [System.Xml.Linq]
AUTHORIZATION [dbo]
FROM 'C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.5\System.Xml.Linq.dll'
WITH PERMISSION_SET = UNSAFE
GO

CLR kullanımını aktif hale getirmek için aşağıdaki kodlar yeterlidir. Ancak yukarıda ki adımlar CLR içerisinde ekstra bir kütüphane kullanıldığında yada ek bir özellik için ihtiyaç olduğunda kullanılabilir.

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'clr enabled', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO

Kaynak;

Enabling CLR Integration
CLR Integration Code Access Security

Bir cevap yazın